Chris-PC RAM Booster

3.80

ระบบวินโดวส์ของคุณใช้เวลาบู๊ตเครื่องนานใช่หรือไม่ ?

9.8k

ให้คะแนนแอป

เมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถของระบบของคุณก็ย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่คุณไม่ต้องเสียใจไป เพราะตอนนี้มีโปรแกรมที่มีระบบป้องกันความเสื่อมสภาพนี้ อย่าง Chris-PC RAM Booster ที่จะคอยสอดส่องดูแลการทำงานของหน่วยความจำแรมของคุณ

Chris-PC RAM Booster เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย เมื่อคุณเปิดมันขึ้นมา กราฟจะแสดงให้คุณเห็นถึงความแตกต่างของหน่วยความจำของแต่ละแอปพลิเคชั่นและบริการที่กำลังถูกใช้งานอยู่ รวมไปถึงหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่ ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถเฝ้าสังเกตุการใช้งานหน่วยความจำแรมของคุณและป้องกันไม่ให้หน่วยความจำเต็ม เพราะเมื่อคุณเริ่มใช้งาน Windows' virtual memory ความสามารถของระบบของคุณก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

แอปพลิเคชั่นนี้สามารถกำจัดหน่วยความจำของแรมได้ ขณะที่คุณกำลังใช้งานโปรแกรมที่ต้องการหน่วยความจำเยอะ ๆ เพื่อที่จะป้องกันการลดลงของความสามารถในการใช้งาน ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเล่นวิดีโอเกมส์ หรือ ใช้งานแอปพลิเคชั่นหนัก ๆ หลายตัวในเวลาเดียวกัน โปรแกรมนี้นี่แหละที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณ และทำให้ระบบต่าง ๆ ทำงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

ในโปรแกรมนี้ คุณสามารถปรับแต่งขีดจำของการใช้งานหน่วยความจำ เมื่อไหร่ก็ตามที่หน่วยความจำของคุณเต็ม โปรแกรมจะทำการรันอัติโนมัติเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ให้กับหน่วยความจำแรม

Chris-PC RAM Booster ยังสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งานกับแลปท๊อปได้ : มันสามารถยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ดูดแบตเตอรี่ แล้วกลับไปใช้งาแอปนั้นอีกครั้งเมื่อคุณเริ่มชาร์ตแบตเตอรี่


เงื่อนไข

เวอร์ชั่นทดลองสามารถใช้งานได้ 14 วัน

Uptodown X